Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

24/04/2014

Mae Gethin yn cynnig mai fe sy’n magu’r plentyn mae Dani’n ei gario. Mae adolygiadau da ar-lein yn denu mwy o gwsmeriaid i’r babell glampio ym Mhenrhewl. Gethin offers to bring up Dani’s unborn child. Good online reviews bring more customers to the glamping tent at Penrhewl.

20 o funudau