Main content

Gwyn Pierce Owen - gwestai Penblwydd Rhaglen Dewi Llwyd

Y cyn ddyfarnwr a'r cyn brifathro a Llywydd Clwb Peldroed Bangor oedd gwestai'r bore.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

18 o funudau