A’ cur sgeilp an-àirde / Putting up a bathroom shelf

Tha Donnie feumach air sgeilp san rùm-ionnlaid air an cuir e siaban is nithean eile. Anns a’ bhidio seo, seallaidh e dhuinn mar a tha thu a’ cur diamond drill bit gu feum airson tuill a dhèanamh ann an leacagan.

Donnie needs a new bathroom shelf. In this video, he shows us how to use a diamond drill bit to drill holes in porcelain tiles.

Turn on English subtitles using the 'S' button on the video timeline.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from