Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

17/12/2013

Mae Colin yn cael sioc pan mae’n gweld Gemma a Mark yn cusanu! Ar ôl treulio noson yng nghapel Bethania, fe ddaw Sion adref i glywed fod Britt yn bwriadu ei adael. Colin is shocked to see Gemma and Mark kissing. After staying in the chapel all night, Sion returns home to find that Britt has decided to leave him.

20 o funudau