Ar y Marc - Nelson Mandela a pheldroed

Yn dilyn marwolaeth Nelson Mandela, Alan Wyn Williams yn trafod ei ddylanwad ar beldroed

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

3 o funudau

Daw'r clip hwn o