Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/10/2013

Mae Britt yn ceisio ei gorau i gael Gwyneth i gyfaddef y gwir. Ar ôl canlyniadau’r profion cyffuriau, cynhelir cyfarfod brys yn y clwb rygbi. Britt tries her best to make Gwyneth confess. Following the results of the drugs tests, an urgent meeting is held at the rugby club.

20 o funudau