Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/09/2013

Wedi iddi gael digon o’r sefyllfa lletchwith rhwng Anita a Diane mae Meic yn ceisio ateb y broblem. Mae unigrwydd Gwyneth yn gwaethygu wrth i fwy a mwy ddysgu am y tân. Having had enough of the awkward situation between Anita and Diane, Meic tries to solve the problem. Gwyneth’s loneliness deepens as more people learn about the fire.

20 o funudau