Partneriaethau sifil a phriodas

Meurig Voyle yn ymddiswyddo fel blaenor gydag Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi 55 mlynedd, oherwydd diffyg penderfyniad clir ynglyn a bendithio partneriaethau sifil.
Elfed ap Nefydd Roberts yn trafod y ddiffiniad diwinyddol o briodas.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

9 o funudau

Daw'r clip hwn o