Main content

Àrd-sgoil - Imrich

Tha 17 millean Pòlannach a’ fuireach ann an dùthchannan eile air feadh an t-saoghail. Anns an earrainn seo tha sinn a’ coinneachadh ri trì teaghlaichean a tha air co-dhùnadh a dhol a dh’fhuireach dhan Rìoghachd Aonaichte. Thathas a’ coimhead air na h-adhbharan eadar-dhealaichte a tha aig na Pòlannaich airson an dùthaich fhàgail.

Release date:

Duration:

9 minutes