Main content

Àrd-sgoil – A’ Holocaust

Tha sgeòil na h-earrainn seo a’ tòiseachadh nuair a fhuair na Nàsaich làimh-an-uachdar air a’ Phòlainn san t-Sultain 1939 agus ag innse dhuinn carson a thug Hitler ionnsaigh air an dùthaich. Tha am prìomh fòcas air sgeulachd Rutka Laskier, nighean Iùdhach. Tha sgeulachd Rutka air innse tro fhilmichean a chaidh a chlàradh tron Dàrna Cogaidh agus tro ghuthan Pòlannach an latha an-diugh. Tha seallaidhean ann bho Champa Auschwitz agus iomradh air na taisbeanaidhean a tha ri fhaicinn an sin mar fhianais air na thachair ann.

Release date:

Duration:

9 minutes