Main content

Bun-sgoil - Fàilte don Phòlainn!

Anns an earrainn seo tha sinn ag ionnsachadh càite a bheil a’ Phòlainn, co ris a tha an dùthaich coltach agus dè cho mòr ‘s a tha i ann an coimeas ris an Rìoghachd Aonaichte. Tha an earrainn seo cuideachd a’ faighneachd mu shluagh na dùthcha agus a’ mìneachadh nach do dh’atharraich an àireamh dhaoine a tha a’ fuireach sa Phòlainn thairis air an 20 bliadhna mu dheireadh.

Release date:

Duration:

2 minutes