Slighe Iain Muir, Episode 4 Dealbhan

Air chuairt a' comharrachadh beatha Iain Muir; Albannach, eòlaiche-nàdair is àrainneachd.