Main content

Cadwyn fwyd

Dangosir enghreifftiau o gadwynau bwydydd gwahanol. Gwelir un gadwyn fwyd yn dechrau gyda'r ddeilen fel y cynhyrchydd ac yn gorffen gydag aderyn cigysol. Ceir esiampl arall sy'n dechrau gyda'r dyfrllys ac yn gorffen gyda'r dyfrgi.

Release date:

Duration:

57 seconds

More clips from Dysgu