Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

25/07/2013

Mae hi’n ddiwrnod y trip Ysgol Sul ac mae Siôn yn benderfynol o gael diwrnod llwyddiannus. Gyda phawb yn y Barri, aiff Sioned i’r Felin yn y gobaith o ganfod cliwiau am leoliad Macs. It’s the day of the Sunday School trip and Siôn is determined to have a good day. With everyone in Barry, Sioned goes to the Felin in the hope of finding clues to Macs' whereabouts.

19 o funudau