Cwpled Caeth yn cynnwys y gair 'ots'.

A oes ots pwy wnaeth y sêr
a dau’n cusanu’n dyner?

Rhys Iorwerth

10

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 eiliad

Daw'r clip hwn o