Araith Lloyd George 1939

Rhan o araith Lloyd George yn yr Eisteddfod yn Ninbych, 1939. Mae’n trafod y cynnydd yn nifer y cenhedloedd bychain a ymddangosodd ar ôl diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, wrth i'r Ail Ryfel Byd agosáu.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...