Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/06/2013

Wedi dyddiau o bendroni, penderfyna Garry ddial ar Kevin. Mae Debbie’n bygwth Sheryl ac yn mynnu iddi dynnu’r cyhuddiad o drais yn nôl. After days of contemplation, Garry decides to exact his revenge on Kevin. Debbie threatens Sheryl and demands that she drops her rape allegation.

19 o funudau