Main content

Maighread Stiùbhart - Uiseag bheag dhearg

Uiseag bheag dhearg na mòna duibh,
Na mòna duibh, na mòna duibh.
Uiseag bheag dhearg na mòna duibh,
Càit' na chaidil thu 'n-raoir san ì?

Chaidil mi 'n-raoir air bhàrr an dris,
Air bhàrr an dris, air bhàrr an dris.
Chaidil mi 'n-raoir air bhàrr an dris,
Is o! bha mo chadal cho sgìth.

Chaidil mi 'n-raoir air bhàrr nan tonn,
Air bhàrr nan tonn, air bhàrr nan tonn.
Chaidil mi 'n-raoir air bhàrr nan tonn,
Ach o! bha mo chadal cho sgìth.

Uiseag bheag dhearg nan sgiathan òir,
Nan sgiathan òir, nan sgiathan òir.
Uiseag bheag dhearg nan sgiathan òir,
Càit' na chaidil thu 'n-raoir san ì?

Chaidil mi 'n-raoir eadar dà dhuilleag,
Eadar dà dhuilleag, eadar dà dhuilleag.
Chaidil mi 'n-raoir eadar dà dhuilleag,
Is o! bha mo chadal cho sèimh.

Release date:

Duration:

3 minutes

Credits

Role Contributor
Unknown Margaret Stewart