Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

14/06/2013

Ar ôl i Hywel ei rhybuddio am ei bod yn peryglu ei gyrfa drwy beidio ag ymdrin â Macs, mae Gaynor yn ysgrifennu llythyr ymddiswyddiad. Mae Sioned yn derbyn canlyniadau ei phrawf meddygol. After Hywel warns her that she’s endangering her career by not dealing with Macs, Gaynor writes a letter of resignation. Sioned receives her test results from the private clinic.

20 o funudau