Cyfeillgarwch

Ymateb plant yng Nghymru i gwestiynau ar natur cyfeillgarwch:
• Beth sy’n gwneud ffrind da?
• Pam mae angen ffrindiau
• Sut mae helpu ffrind sy’n drist?
• Sut deimlad ydy helpu dy ffrindiau?
Ydy’r hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud yn cyd-fynd a’ch barn chi?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...