Cwpled Caeth yn cynnwys yr ymadrodd 'ar ben'.

Er i bawb weld byd ar ben,
di-wyro yw ein derwen

Mari George

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 eiliad

Daw'r clip hwn o