Cwpled Caeth yn cynnwys y geiriau 'Ie' a 'Na'.

Wedi diwyd ddweud 'ia'
Nid yw'n hawdd i ddyn ddweud 'na'.

Gari Wyn

9.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

12 eiliad

Daw'r clip hwn o