Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

01/05/2013

Mae Dai wedi dychryn ar ôl canfod y lleidr ac yn penderfynu gwella ei ffitrwydd corfforol. Mae Angela yn ôl yn y Cwm ac, wrth ddysgu nad ydi adroddiad ysgol ddiweddaraf Courtney yn un ffafriol, mae’n mynd draw i drafod gyda Gaynor. Dai has had a scare after facing the burglar and decides to address his physical fitness. Angela is back and, on learning that Courtney’s latest school report wasn’t a very positive one, heads over to talk to Gaynor.

20 o funudau