Llygredd aer

Golwg ar y ffyrdd mae diwydiant yn gallu gweithredu fel llygrydd, yn enwedig wrth lygru'r aer. Golwg ar y broses o losgi plastig ac effeithiau amgylcheddol llosgi tanwydd Orimwlsiwn.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o