Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/01/2013 (Part 1)

Mae Angela yn penderfynu symud nôl i’r Deri, ond beth fydd ei amodau? Efallai bod Macs wedi llwyddo, o’r diwedd, i ddod rhwng Gaynor a Hywel. Angela decides to move back to the Deri but on what terms? Macs may finally have succeeded in coming between Gaynor and Hywel.

20 o funudau