Eipeasóid 1 - Séadchomhartha Cill Santain

Míníonn Greg Toner tábhacht na háite ina bhfuil séadchomhartha Cill Santain. Labhraíonn sé faoi na lonnaitheoirí difriúla a chur futhu ann; muintir an Cré-uamha aoise, na hAnglo-Normannaigh agus na Lochlannaigh.

Greg Toner explains the importance of the area where the Mount Sandel monument is. He speaks about the different settlers in Mount Sandel from Bronze Age people to the Anglo-Normans and the Vikings.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from