Main content

Y Talwrn 2012, Ffeinal y Talwrn Ffeinal Y Talwrn 2012

Y Glêr sy'n herio'r Tir Mawr am bencampwriaeth Y Talwrn 2012.