Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

09/08/2012 (Part 1)

Heb gartref na cheiniog i’w enw, mae Gethin mewn trafferth. Er gwaethaf ei ymdrechion, caiff Dai ei rwystro rhag ysgrifennu ei erthygl ar gyfer Cwm Ni. Homeless and without a penny to his name, Gethin is in dire straits. Despite his efforts, Dai is thwarted in his attempt to write his article for the community paper.

19 o funudau