Coinneach MacÌomhair, 23/07/2012 Rover 75

Coinneach anns Na Hearadh a' toirt sùil air an Rover 75 aig John Murdo Moireasdan.