Smuain na Maidne - Diluain

Cluinnidh sinn na smuaintean aig Ministear an Airm – an t-Urramach Eachann MacCoinnich.

An-diugh, tha e ag innse mun faireachdainn a bh' aige mus deach e gu Afghanistan.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from