Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

12/06/2012

Mae gan Angela syniad sut y gall helpu Eifion ac Ed ond fe olyga hyn droi at ddyn arall am gymorth. Fydd dim gobaith gan Moc i orffen gydag Anita wedi iddi gael ei gweddnewid! Angela has an idea how she can help Eifion and Ed, but this means turning to another man for help. Moc won’t stand a chance of ending things with Anita once she’s had her make-over!

20 o funudau