Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

10/04/2012 (Part 1)

Mae noson gaws a gwin Moc yn fuddiol i Anita mewn mwy nag un ffordd! Nid yw Ed yn gyfforddus gyda phresenoldeb Garry, yn enwedig pan mae Garry yn gorfod mynd i achub Angela. Moc’s cheese and wine evening is a fruitful one for Anita on a number of levels! Ed is uncomfortable with Garry’s presence and isn’t pleased when Garry goes to Angela’s rescue.

20 o funudau