C2: @ebion - Y Gorlan

Nia yn holi pobl ifanc be ma nhw'n meddwl o sefydliad y Gorlan ac ydyn nhw yn sylweddoli fod y gweithwyr yn gweithio o wirfodd ac o'r Ffydd efengylaidd?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 o funudau

Daw'r clip hwn o