Main content

Daibhidh Walker

B’ e an cleasaiche Daibhidh Walker a bha air aoigheachd air Tonaidh Kearney an t-seachdain-sa. Ach mar a chluinneas sibh ann an seo, chan e cleasachd a' chiad obair air an do bheachdaich e.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from

More clips from Mac'illeMhìcheil