Prògram 1 - A' Chearc agus an Uiseag.

A' Chearc agus an Uiseag: Fuaimean a tha àrd agus ìseal

Anns a' phrògram seo, tha Anna a' coinneachadh ri feadan draoidheil, Freadaidh, a tha ga toirt gu Tìr nan Eun far an cluinn i mar a rinn cearc agus uiseag òran beag. Cluinnear fuaimean àrda agus fuaimean ìseal anns an taigh.

Release date:

Duration:

11 minutes

This clip is from