Air an Tràigh air a sheinn le Runrig

"Air an Tràigh" air a sheinn le Runrig, bhon phrògram Tìr nan Òran. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' libhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

3 minutes

This clip is from