Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Llandudno

Bydd cyfres boblogaidd Pawb a'i Farn yn dychwelyd heno gyda rhaglen o Gyffordd Llandudno lle agorwyd Pencadlys Llywodraeth y Cynulliad yn y gogledd yn gynharach eleni. Cyn diwedd y flwyddyn, bydd Dewi Llwyd a'r t?hefyd yn teithio i Lambed, Hirwaun a Llangefni. Caiff y trigolion lleol gyfle i drafod a dadlau am bynciau mawr y dydd yn eu br?, ac yng Nghymru a thu hwnt. Dewi Llwyd returns tonight with a programme from Llandudno Junction where the Welsh Assembly Goverment opened its Headquarters earlier this year. Between now and Christmas, the programme will also visit Lampeter, Hirwaun and Llangefni giving local people a chance to air their views on issues affecting communities in Wales and beyond.

50 o funudau