Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Mon, 30 Aug 2010

A fydd Sioned yn ildio i orchmynion Leanne? Mae Yvonne yn cesio ymddiheuro i Izzy am ei hymddygiad yr wythnos ddiwethaf, ond a fydd Izzy yn fodolon maddau? Mae Gethin yn cesio dod o hyd i gyfle i rannu ei newyddion gyda Dani. Will Sioned give in to Leanne's commands? Yvonne tries to apologise for her behaviour last week, but will Izzy be able to forgive her. Gethin tries to find an opportunity to share his news with Dani.

20 o funudau