Main content

Episode 5

Cùrsaichean ann an Lodainn an Ear, is coidse le comhairle. The 15th Redan hole at North Berwick and golf tips from Keil Beveridge.

Le còrr air 550 raon-goilf tha Alba cliùiteach mar dhachaigh ghoilf. Tha an sreath 6-pàirt seo a’ gabhail turas air feadh na dùthcha gu na cùrsaichean ainmeil agus na seudan àlainn nach eil cho iomraiteach, a’ fosgladh ar sùilean gu goilf. Cluinnidh sinn bho ghoilfearan sean is òg, fireann is boireann, goilfearan dall is goilfearan ciorramach, agus bho chuid a bhios a' cosnadh beòshlaint à goilf.

An t-seachdain-sa, gabhaidh sinn sgrìob-adhair mu chuairt raointean-goilf ann an Lodainn an Ear, agus gheibh sinn a-mach barrachd mu raon-goilf na cloinne ann an Gualainn. Tha am Pro Stuart Martin a’ cluiche an 15mh toll dùbhlanach aig Bearaig a Tuath ris an canar ‘Redan’ - tha iomadh rèidhlean Redan anns an t-saoghal an-diugh, ach seo a’ chiad fhear a-riamh a chaidh a thogail. Agus tha coidse proifeiseanta Keil Beveridge a’ toirt seachad comhairle na seachdaine airson dòigh-cluiche.

Scotland has over 550 golf courses and is regarded worldwide as the home of golf. This series takes us on a journey around the country to explore some of the well-known courses as well as some of its hidden gems, and opens the door to golf. We hear from golfers young and old, male and female, blind golfers and disabled golfers, and from those who make their living working in golf, plus we capture a few tips from the professionals along the way.

We take an aerial journey across East Lothian, from Musselburgh to Dunbar. Pro Stuart Martin shows us how to play the challenging 15th hole at North Berwick called ‘Redan’, which is the original Redan, claimed to be the most copied hole in the world. And professional coach Keil Beveridge demonstrates his weekly top playing tip.

In Gaelic with English subtitles.

6 months left to watch

29 minutes

Broadcasts