Main content

Elmer agus am Bogha-froise

Episode 75 of 100

Mischa Nic a’ Phearsain a’ leughadh Elmer agus am Bogha-froise. Mischa MacPherson reads Elmer agus am Bogha-froise.

Sgeulachdan do chlann òga. Tha Mischa Nic a’ Phearsain a’ leughadh Elmer agus am Bogha-froise. Chaidh an leabhar a sgrìobhadh ’s a dhealbhachadh le David McKee agus chaidh eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig le Jo NicDhòmhnaill.

A bedtime story for young children. Mischa MacPherson reads Elmer agus am Bogha-froise, written and illustrated by David McKee and translated into Gaelic by Jo Macdonald.

17 days left to watch

6 minutes

Broadcast

Featured in...