Main content
Sorry, this episode is not currently available

Anns an Talamh/In the Ground

Episode 5 of 10

Tha Calum a’ gabhail cuairt ann an àite làn eachdraidh air Costa Mhoireibh. Calum Maclean explores caves on the Moray Coast to get a photo of Pictish carvings.

Anns an t-sreath seo, tha Calum MacIlleathain a’ toirt còmhla an tlachd a bhitheas e faighinn a’ rùileachadh diofar àiteachan agus an toileachas bho a bhith a' togail dhealbhan. Le seallaidhean àlainn bho air feadh Alba, bidh gach prògram a’ sealltainn Calum a’ dol air turas shònraichte a tha a’ tighinn gu crìch le cothrom dealbh àraid a chruthachadh.Tha Calum feumach air iomadach doighean-obrach airson na dealbhan a ghlacadh. Anns a’ phrògram-sa, bidh Calum a’ coiseachd air Costa Mhoireibh le uamhan air feadh an àite - tuill mhòra mar thoradh air neart nan tonn. Seo àite làn eachdraidh far an deach ulaidhean bho linn an uamha agus linn an iarrainn an lorg. Ach ‘s e beachd Chaluim dealbh a thogail de sheann dealbhan Cruithneach air na ballachan a tha faisg air mìle gu leth bliadhna dh’aois.

Calum Maclean combines his love of exploring far-flung places with that of photography. Featuring stunning locations from around Scotland - from the northern Highlands to the Borders, the Aberdeenshire coast to the islands of Argyll - each episode sees Calum embark on a unique journey that culminates in opportunities to capture special photos.

His mode of travel is as varied as the locations, all the while keeping his keen photographer’s eye peeled for evocative shots employing different photographic techniques. Each episode features different cameras that Calum has chosen to use all with his distinctive enthusiasm and flair!

In this episode, Calum walks along the Moray coastline looking for caves to explore. His destination is Sculptor’s Cave, a place steeped in history and Calum’s goal is to capture a special photo of the Pictish carvings on the wall of the cave.

In Gaelic with English subtitles.

10 minutes

Broadcasts