Main content

Ceol is Cradh

Tha Mischa Nic a’ Phearsain a’ coimhead air tinneas-inntinn am-measg luchd-ciùil. Mischa MacPherson looks at mental health struggles in the music industry.

Càite am bitheadh sinn às aonais ceòl - rud a tha a’ toirt tlachd do dh’uidhir againn, tàlant agus comas do-chreidsinneach aig luchd-ciùil ar gluasad, ar togail neo cuir an cèill dìreach mar a tha sinn a’ faireachdainn. Tha rannsachaidhean a sealltainn ge-tà gu bheil a’ mhòr-chuid de luchd-ciùil a’ strì le tromad-inntinn neo iomagain aig àm air choireigin nam beatha. Tha an t-seinneadair, Mischa Nic a’ Phearsain a’ coimhead ri cuid de na h-adhbharan a th’air cùlaibh seo agus a’ bruidhinn ri diofar neach-ciùil gus faicinn am buaidh a tha seo a toirt air am beatha aca. A’ bruidhinn gu onorach agus fosgailte, gheibhear beachdan chumhachdach, phearsanta bho leithid Ross Ainslie agus Corrina Hewat.

Where would we be without music and musicians? So many of us derive pleasure from their talent and ability to move us, cheer us up or perfectly express how we feel. But research has shown that the majority of musicians struggle with depression or anxiety at some point in their lives. Singer Mischa MacPherson looks into some of the reasons behind this and speaks to various musicians to hear about the impact on their lives. Speaking openly and honestly, musicians such as Corrina Hewat and Ross Ainslie offer a powerful and personal insight into the issue.

In Gaelic with English subtitles

26 days left to watch

59 minutes

Last on

Sunday 21:00