Main content

Beachd muinntir Lunnainn air an aithris gu bheil an Coròna-Bhìoras air aon anns gach sia neach deug anns a' bhaile. One in sixteen people in London infected with the Corona Virus.

Gheibh sinn beachd muinntir Lunnainn air an aithris gu bheil an Coròna-Bhìoras air aon anns gach sia neach deug anns a' bhaile.

Tha dusan là bho choileanadh na ceuman ach am fàgadh an Rìoghachd Aonaichte an t-Aonadh Eòrpach. Cluinnidh sinn bho Ailig MacArtair agus Brian Ó hUighinn mar a tha Èirinn agus Èirinn a Tuath, mu thrath, a' fulang bho thàinig riaghaltan ùra Breatanaich a-steach.

Agus tha Aonghas Pàdruig Caimbeul a' toirt sùil air beatha Naomh Mungo, naomh sònraichte do Bhaile Ghlaschu, a dh'eug air an t-seachdain seo anns a’ bhliadhna 614.

21 days left to listen

57 minutes

Last on

Tue 12 Jan 2021 21:00

Music Played

  • Somebody's Child

    We Could Start A War

Broadcasts

  • Tue 12 Jan 2021 09:00
  • Tue 12 Jan 2021 21:00