Main content

Episode 2

Music and festival-themed entertainment show. A mix of classic archive and new performances from previous headliners and emerging talent. Presented by Niall Iain Macdonald and Fiona Mackenzie.

Prògram stèidhichte air ceòl is fèisean. Measgachadh de chlàraidhean às an tasglann agus taisbeanaidhean ùr bho chuid a bha thall ’s a chunnaic agus bho thàlant nas ùire. Air a lìbhrigeadh le Niall Iain Dòmhnallach agus Fiona NicChoinnich.

Music and festival-themed entertainment show. A mix of classic archive and new performances from previous headliners and emerging talent. Presented by Niall Iain Macdonald and Fiona Mackenzie.

26 days left to watch

1 hour, 59 minutes

Last on

Sunday 22:00

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Belladrum

Broadcasts