Main content

Sgeulachdan-beatha an luchd-ciùil iognantach a chruthaich e agus a thug cumadh air. Biographies of the fascinating trailblazers who created and shaped country music.

Tha CEÒL DÙTHCHASACH a stiùir Ken Burns a’ rannsachadh cheistean cudthromach – “Dè da-rìribh a th’ ann an ceòl dùthchasach?” agus “Cò às a thàinig e?” – agus cuideachd a’ cuimseachadh air sgeulachdan-beatha an luchd-ciùil iognantach a chruthaich e agus a thug cumadh air – an teaghlach Carter, Jimmie Rodgers, Bill Monroe and Bob Wills gu Hank Williams, Patsy Cline, Johnny Cash, Merle Haggard, Loretta Lynn, Charley Pride, Willie Nelson, Dolly Parton, Emmylou Harris, Garth Brooks, agus iomadach seinneadair eile – agus na h-amannan tron robh iad beò. Mar an ceòl fhèin, tha am film ag innse sgeulachdan iongantach, làn de chruas-beatha agus de dh’aoibhneasan, dìreach mar a tha beatha dhaoine

“Tha sgeulachd aig cridhe gach deagh òran ann an ceòl dùthchasach”, tha Ken Burns ag ràdh. “Mar a thuirt sgrìobhadair òran, Harlan Howard, “’S e a th’ ann ach trì còrdan agus an fhìrinn.” Tha na fèin-fhiosrachaidhean agus na faireachdainnean a’ bruidhinn ris a h-uile duine again mu ghràdh is mu chall, mu amannan duilich agus mu chothroman air saoradh”.”

Ken Burns explores crucial questions such as 'What is country music?' and “Where did it come from?', while focusing on the biographies of the fascinating trailblazers who created and shaped it. They range from the Carter Family, Jimmie Rodgers, Bill Monroe and Bob Wills to Hank Williams, Patsy Cline, Johnny Cash, Merle Haggard, Loretta Lynn, Charley Pride, Willie Nelson, Dolly Parton, Emmylou Harris, Garth Brooks and many more. We explore also the times in which they lived. Much like the music itself, the film tells unforgettable stories of hardships and joys shared by everyday people.

'At the heart of every great country music song is a story,' says Ken Burns. 'As the songwriter Harlan Howard said, ‘It’s three chords and the truth.’ The common experiences and human emotions speak to each of us about love and loss, about hard times and the chance of redemption. As an art form, country music is also forever revisiting its history, sharing and updating old classics and celebrating its roots, which are, in many ways, foundational to our country itself.'

Dubbed in Gaelic with English subtitles

This film contains archive that reflects the language and social attitudes of its time

23 days left to watch

1 hour, 50 minutes

Broadcasts