Main content
Sorry, this episode is not currently available

Episode 8

This episode features Xabier Diaz, Guadi Galego and Karen Matheson. Plus from Cape Breton, Mac Morin and Matt MacIsaac

Tha an t-sreath ciùil Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile a’ gabhail àite aig àm a tha air leth iongantach nar n-eachdraidh. Le luchd-ciùil ag ionndrainn a bhith a’ cluich beò aig cuirmean, tha an t-sreath seo a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ taisbeanadh ceòl is òrain bhon dachaighean fhèin.
Togaidh Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile air a sin, le bhith a’ toirt cuireadh do luchd-ciùil à Alba, Èirinn, tìr-mòr na h-Eòrpa, Canada agus na Stàitean Aonaichte ceangal a dhèanamh le luchd-leantainn tro thaisbeanaidhean innleachdail agus faireachail.

Bheir gach prògram cothrom do dhithis luchd-ciùil taghadh is deasachadh a dhèanamh air sia pìosan ciùil. B’ e Tracey Dares MacNeil agus Natalie MacMaster a dheasach an earrain seo. Anns a phrògram bidh Xabier Diaz, Guadi Galego agus Karen Matheson agus, à Ceap Breatainn, Mac Morin agus Matt MacIsaac. Le chruth innleachdail, bheir Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile àrd-ùrlar ùr do shaoghal a chiùil.

Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile is a music series that takes place at an extraordinary time in our history. The series gives musicians, deprived of playing live concerts, a virtual stage and an opportunity to perform directly from their homes to viewing fans.

Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile builds on that, inviting musicians from Scotland, Ireland, Europe, Canada and the US to connect with fans and to perform in a visceral way, appealing to feelings as much as intellect. Filmed during lockdown in April and May, this episode is curated by Tracey Dares MacNeil and Natalie MacMaster and features Xabier Diaz, Guadi Galego and Karen Matheson and from Cape Breton, Mac Morin and Matt MacIsaac. An innovative musical format, Julie Fowlis | Ceòl Aig Baile gives music a new platform.

In Gaelic with English subtitles

29 minutes

Clip

Broadcasts