Main content

Episode 2

Julie Fowlis a’ lìbhrigeadh sreath ciùil ùr a chaidh a fiolmadh aig àm a’ ghlasaidh. Filmed during lockdown, Julie Fowlis presents a new music series for our times.

Tha an t-sreath ciùil Julie Fowlis - Ceòl aig Baile a’ gabhail àite aig àm a tha air leth iongantach nar n-eachdraidh. Le luchd-ciùil ag ionndrainn a bhith a’ cluich beò aig cuirmean, tha an t-sreath seo a’ toirt cothrom dhaibh a bhith a’ taisbeanadh ceòl is òrain bhon dachaighean fhèin.
Togaidh Julie Fowlis - Ceòl aig Baile air a sin, le bhith a’ toirt cuireadh do luchd-ciùil à Alba, Èirinn, tìr-mòr na h-Eòrpa, Canada agus na Stàitean Aonaichte ceangal a dhèanamh le luchd-leantainn tro thaisbeanaidhean innleachdail agus faireachail.

Bheir gach prògram cothrom do dhithis luchd-ciùil taghadh is deasachadh a dhèanamh air sia pìosan ciùil. Eadar na pìosan sin bidh an luchd-ciùil a ’toirt iomradh air an àite anns am bheil iad, ag innse nan stòiridhean aca fhèin no a’ lìbhrigeadh fiosrachadh mun cheòl. Le chruth innleachdail, bheir Julie Fowlis | Ceol Aig Baile àrd-ùrlar ùr do shaoghal a chiùil.

Julie Fowlis - Ceòl aig Baile is a music series that takes place at an extraordinary time in our history. The series gives musicians, deprived of playing live concerts, a virtual stage and an opportunity to perform directly from their homes to viewing fans.

Julie Fowlis - Ceòl aig Baile builds on that, inviting musicians from Scotland, Ireland, Europe, Canada and the US to connect with fans and to perform in a visceral way, appealing to feelings as much as intellect.
Each half hour episode will feature six tracks of music and each programme is given to a pair of musicians to curate. Between the musical tracks, the musicians reveal a little about their locale and situation and can tell their own story, or simply introduce the songs and music, explaining why the song or track is relevant to the moment.

In Gaelic with English subtitles

26 days left to watch

29 minutes

Clip

Broadcasts