Main content
This programme is not currently available on BBC iPlayer

Feis Rois| Bheir dhomh am Fonn

Joy Dunlop a’ lìbhrigeadh prògram ciùil a tha a’ dèanamh luaidh air Fèis Rois nan Inbheach. Joy Dunlop presents a special music celebration of the Adult Fèis at Fèis Rois.

Joy Dunlop a’ lìbhrigeadh prògram ciùil a chaidh a fiolmadh aig àm a’ ghlasaidh. Tha an earrann seo a’ dèanamh luaidh air Fèis Rois nan Inbheach, a tha air a bhith dol fad 30 bliadhna. Am measg an luchd-ciùil a tha a’ taisbeanadh òrain is puirt tha Donald Shaw agus Karen NicMhathain agus Anna Massie.

Recorded during the current lockdown, Joy Dunlop presents a celebration of 30 years of the Adult Fèis, which features musicians who have worked with Fèis Rois over the years. Musicians appearing include Donald Shaw and Karen Matheson and Anna Massie.

59 minutes

Last on

Fri 8 May 2020 19:30

Broadcasts