Main content

Episode 5

The Stornoway Ladies are on the road again, this time to Lerwick in Shetland, for the final game of their season.

Tha Rugbaidh air sìor fhàs air feadh an t-saoghail thairis air na 20 bliadhna a chaidh seachad, agus fiù ’s ann an àiteachan air nach smaoinich thu. Ach dè tha toirt air na cluicheadairean am balla sònraichte seo a thogail?

Tha an t-sreath seo de chòig phrògraman a’ leantainn cluicheadairean ùr rugbaidh à Alba agus Èirinn, le cuid aig ìre tòiseachaidh agus cuid eile aig ìre proifeiseanta, a’ strì airson soirbheachadh agus a’ phrìomh amas, a dhol thar na loidhne. Tha sinn a’ faicinn a h-uile pàirt dhen ghèam – am buannachadh, an trèanadh, na leòintean, agus am briseadh cridhe a tha an lùib a bhith call.

Ann am prògram a còig de Thar na Loidhne, tha sinn a’ cluinntinn bho Iona NicIlleBhàin, a chithear air an raon-cluiche còmhla ris a’ chlub aice, ‘Cartha Queens Park Women’, ach cuideachd air beulaibh nan camarathan na neach-aithris rubgaidh. Agus, tha boireannaich Steòrnabhaigh air an rathad a-rithist, a Lerwick ann an Sealtainn, airson a’ gheama mu dheireadh dhen t-sèasan aca. Cuideachd feumaidh an coidse Bubble co-dhùnadh mhòr a dhèanamh mun àm ri thighinn dhàsan còmhla ris an sgioba.

Rugby has seen huge worldwide growth in the past 20 years, particularly in areas you’d least expect. But what is it that motivates players to pick up the oval ball?

This series of five programmes follows up-and-coming rugby players based in Scotland and Ireland, from grass roots to professional level, as they strive for success and the ultimate goal of crossing the line. We see all aspects of the game - the highs of winning, the training, the injuries, and the heartbreak of defeat.

We catch up with Iona Whyte who, as well as being on the pitch with her club Cartha Queens Park Women, can also be seen in front of the camera as a rugby reporter. And, the Stornoway Ladies are on the road again, this time to Lerwick in Shetland for the final game of their season. Coach Bubble also has a big decision to make about his future with the team.

17 days left to watch

29 minutes

Last on

Fri 11 Jun 2021 20:30

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Thar na Loidhne/Crossing the Line

Broadcasts