Main content
Sorry, this episode is not currently available

Celtic Connections 2020, part one

Episode 1 of 7

Màiri Anna NicUalraig a’lìbhrigeadh program ciùil bho Celtic Connections 2020. Mary Ann Kennedy presents a music show from Celtic Connections 2020.

A’ chiad phrògram à sreath air a lìbhrigeadh le Màiri Anna NicUalraig. Chaidh Seirm | Celtic Connections a chlàradh air beulaibh luchd-èisteachd ann a dachaidh ùr, anns na h-Arches, aig àm fèis Celtic Connections anns an Fhaoilleach, 2020. Anns a’ phrògram roghainneach seo tha feadhainn den luchd-ciùil as fheàrr bhon fhèis. A-nochd air Seirm, chithear na rionnagan Èireannach, Dervish; an luchd-ciùil barraichte, Julie Fowlis, Zoë Conway, Éamon Doorley agus John McIntyre; Béla Fleck agus Abigail Washburn - aig a bheil taobh ri jazz, ceòl clasaigeach agus ceòl traidiseanta, agus Na Poozies. Bheir an t-àrd-ùrlar sin togail do dhuine sam bith.

The first episode of Seirm-Celtic Connections is presented by Mary Ann Kennedy. Filmed in a new home, the atmospheric Arches, before an audience at the Celtic Connections music festival in January 2020, this eclectic show features lively performances from the best of the festival. Appearing in this first episode are Irish music stars Dervish; acclaimed musicians Julie Fowlis, Zoë Conway, Éamon Doorley and John McIntyre; Béla Fleck agus Abigail Washburn - a duo with jazz, classical and trad music leanings; and the renowned The Poozies. A line up guaranteed to raise your spirits.

In Gaelic with English subtitles

59 minutes

Last on

Fri 14 Feb 2020 23:00

More episodes

Previous

You are at the first episode

See all episodes from Seirm

Broadcasts